سلیمانی نیوز

Soleimani News

کارنامه تولید صنعتی ایران در فروردین 1400

ارزیابی روند تولید 24 محصول صنعتی در فروردین 1400 از کارنامه عجیب بنگاه‌های صنعتی حکایت دارد.

جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید 24 کالای منتخب صنعتی نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی تنها یک محصول نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افت تولید داشته و 23 محصول در فروردین 1400 نسبت به سال 99 رشد تولید را تجربه کردند. رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید در این ماه به صنعت خودروسازی رسیده و این گروه توانسته پیشتاز رشد تولید در کشور باشد.  

به این ترتیب می‌توان گفت در میان تولیدات صنعتی در اولین ماه فصل بهار، «کمباین»، « اتوبوس ، مینی بوس و ون»، «کامیون، کامیونت و کشنده»، «نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی»،  «وانت» پنج محصول با بیشترین رشد تولید محسوب می شوند و در این مدت تنها «الیاف اکریلیک» افت تولید داشته است.با این شرایط می‌توان گفت شاهد بازگشت رونق به بخش تولید هستیم.   بنگاههای تولیدی براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت در حالی بهار 1400 را با رویه عجیبی پشت سرگذاشتند که داده‌های به‌دست‌آمده از وضعیت بنگاه‌ها از نگاه مدیران خرید نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید صنعت در اولین ماه سال برابر با ۲۸/ ۳۷ بوده که نسبت به ماه اسفند سال گذشته (۲۹/ ۵۷) با کاهش بسیار زیادی داشته است. عددی که حکایت از سقوط شاخص مدیران خرید (PMI) است و تصور می شد که این سقوط در روند وضعیت بنگاههای تولیدی نیز دیده شود، پیش بینی که خلاف آن محقق شد.  

وضعیت تولیدات صنعتی

  آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی در اولین ماه 1400 توانستند رشد چشمگیری را تجربه کنند و عنوان رکودار رشد تولید را به خود اختصاص دهند.

در کنار صنعت خودروسازی، گروه لوازم خانگی نیز در این مدت رشد قابل توجهی داشته است و با این شرایط می توان گفت دو گروه از خودروسازی و لوازم خانگی که با خروج شرکای خود در سال گذشته ماههای سختی را پشت سرگذاشتند با شروع سال جدید رشد را تجربه کردند.  

براساس رصد داده های اعلام شده می توان گفت در اولین ماه فصل بهار، «کمباین»، « اتوبوس ، مینی بوس و ون»، «کامیون، کامیونت و کشنده»، «نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی» و «وانت»   بیشترین رشد تولید را داشته اند. با توجه به آمار رشد تولید «کمباین» در این مدت برابر با 800 درصد بوده بطوریکه در فروردین ماه 27 دستگاه کمباین در کشور تولید شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل تولیدکنندگان موفق به تولید 3 دستگاه کمباین شده بودند.  

وضعیت تولید « اتوبوس ، مینی بوس و ون» نیز فروردین ماه برابر با 352.9 درصد ثبت شده در این مدت در مجموع 77 دستگاه  اتوبوس ، مینی بوس و ون در کشور تولید شده است. اما این روند برای «کامیون، کامیونت و کشنده» نیز از رشد 269.5 درصدی حکایت دارد با توجه به داده های اعلام شده در این مدت 303 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در کشور تولید شده است.

رصد صورت گرفته نشان دهنده آن است که در این میان «نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی» نیز رشدی 144.4 درصدی داشته و در جمع خودروسازان طعم رشد تولید را چشیده است. 

«وانت» تولیدی در کشور نیز در این مدت برابر با 3 هزار و 723 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 136.7 درصد را نشان می دهد.

ارزیابی روند تولید «انواع سواری» نیز از رشد 134.3 درصدی تولید خودروسازان حکایت دارد. براساس داده های اعلام شده در این مدت در مجموع 54 هزار و 800 دستگاه انواع خودروسواری در کشور تولید شده است.

افت تولید یک محصول

داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که از میان 24 گروه صنعتی ارزیابی شده تنها «الیاف اکریلیک» افت تولید داشته است. ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که تولید الیاف اکریلیک در این مدت و نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 16.6 داشته است.