سلیمانی نیوز

Soleimani News

بزرگترین نقشه از ماده تاریک جهان منتشر شد

محققان بزرگترین نقشه از ماده تاریک جهان رامنتشر کرده اند. این نقشه یک چهارم نیمه جنوبی آسمان را پوشش می دهد.

به گزارش سلیمانی نیوز به نقل از اسکای نیوز، بزرگترین نقشه از ماده تاریک جهان منتشر شده است. به گفته محققان ماده تاریک که از زمین قابل مشاهده نیست، ٨٠ درصد جهان را تشکیل می‌دهد.

گروهی از محققان پروژه بین المللی تحقیقات ماده تاریک(DES) نقشه جدیدی ایجاد کرده‌اند که یک چهارم نیمه جنوبی آسمان را پوشش می‌دهد. آنها در مطالعات خود چگونگی انحراف نور کهکشان‌های دوردست در مسیر رسیدن به زمین را بررسی کردند. زیرا وجود ماده تاریک اشعه‌هایی که به سمت ما می آیند را خم می‌کنند.

آنها با کمک هوش مصنوعی اطلاعات را بررسی کردند تا یک نقشه تهیه کنند. در این پروژه حدود ١٠٠ میلیون کهکشان بررسی شدند. این پروژه به رهبری پژوهشگران کالج لندن انجام شده است.

نیال جفری محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: بیشتر ماده موجود در جهان، ماده تاریک است. شگفتی واقعی دستیابی به چشم اندازی با این ساختارهای وسیع و نهان در بخش بزرگی از آسمان شب است. این ساختارها با استفاده از اشکال تحریف شده صدها میلیون کهکشان دوردست آشکار شدند که توسط عکس‌های ثبت شده با دوربین انرژی تاریک در شیلی ثبت شده بود.

او در ادامه افزود: در نقشه ما که بیشتر ماده تاریک را نشان می‌دهد، الگوهای مشابه نور قابل رصد دیده می‌شود. این الگو یک ساختار شبیه شبکه با توده‌های متراکم ماده است که با فضای خالی وسیع از هم جدا شده‌اند.