سلیمانی نیوز

Soleimani News

رکوردهای ماندگار دولت روحانی

هرچند روحانی علاقه دارد دوران دولت تدبیر و امید یعنی دهه 90 را دهه پیشرفت و جهش تولید و توسعه کشور بنامد ولی آمارها نشان می دهد در این دهه، شاهد سقوط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همزمان با صعود تورم و نقدینگی بوده ایم و این دهه را باید دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته های پایانی دولت روحانی مناسب است با نگاهی به وضعیت شاخص های مهم اقتصادی در سال ها و دهه های گذشته، به مقایسه عملکرد این دولت با دولت های گذشته بپردازیم.

اهمیت این موضوع از آنجایی افزایش می یابد که بدانیم حسن روحانی رئیس جمهور اعتقاد دارد دولت های یازدهم و دوازدهم، کارنامه کاملا موفقی داشته اند. روحانی در مراسم افتتاح طرح های ملی صنعت پتروشیمی در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی در تاریخ 26 فروردین ماه امسال با تاکید بر اینکه دهه 90 برای دولت یازدهم و دوازدهم است، گفت: «اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت».

این ادعای روحانی در حالی مطرح شده است که آمارها، روایت متفاوتی از دهه 90 که نشاندهنده عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم است، نشان می دهند. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم:

الف- نرخ تورم: «متوسط» نرخ تورم در دهه 90 حدود 25 درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه 90 حتی از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان یکی از رسانه های حامی دولت درباره این موضوع و سایر شاخص های اقتصادی دهه 90 آمده است: «متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است. در کنار آمار تورم، رشد اقتصادی منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فقدان یک نقشه راه روشن اقتصادی باعث شد در این دهه رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شود».