سلیمانی نیوز

Soleimani News

انجام ۲۴ عملیات جستجو و نجات دریایی/نجات‌ ۷ سرنشین شناور مغروقه خارج از آب‌های حاکمیتی

مدیر کل بنادر ودریا نوردی استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت، 24 مورد عملیات جستجو و نجات و شرایط اضطرار و همچنین 12 مورد خدمات پزشکی در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی انجام شد.

علی رضا محمدی کرجی ران در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در دو ماه ابتدایی سال جاری ۲۴ مورد عملیات جستجو و نجات و شرایط اضطرار توسط تیم‌های اعزامی با مدیریت مرکز ملی جستجو و نجات دریایی هرمزگان به انجام رسید‌.

مدیر کل بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان ادامه داد: از این رقم ‌۲۳ مورد در آب‌های سرزمینی انجام شد و یک مورد‌ مربوط به نجات 7 نفر از خدمه مغروقه مبین بود که با هماهنگی گارد ساحلی کشور عمان‌، دریابانی و ندسا خارج از آبهای حاکمیتی انجام شد‌.

وی افزود: عملیات‌های یاد شده برای خدمات رسانی به ۱۶۳ نفر از دریانوردان که در شرایط اضطرار قرار گرفته بودند ارائه شد.

محمدی کرجی ران ارائه خدمات پزشکی به شناورهای عبوری را از دیگر مسئولیت‌های مرکز MRCC عنوان کرد و گفت‌: همراستا با عملیات جستجو و نجات دریایی طی مدت یاد شده ۱۲ مورد خدمات پزشکی نیز به دریانوردان متردد در پهنه آبی این استان ارائه شده است‌.