سلیمانی نیوز

Soleimani News

جناب آقای دکتر مراد کردی حضور قطعی خود را در انتخابات شورای شهر تهران اعلام نمود.

جناب آقای دکتر مراد کردی با توجه به احراز صلاحیت ها در انتخابات شورای شهر تهران حضور خود را از طریق سایت سلیمانی نیوز اعلام نمودند.

به گزارش سلیمانی نیوز جناب آقای  دکتر کردی ضمن اینکه هیئت های اجرایی و نظارت تهران صلاحیت ایشان را چندی پیش تایید نمودند و با توجه به توانایی ها و تجربه خود پا به عرصه انتخابات گذاشته اند و در انتخابات شورای شهر تهران شرکت نموده اند در این جا به بررسی و تحلیل رزومه ایشان می پردازیم.

 امید است در هنگام مقرر تبلیغات چنانچه رزومه ایشان مورد قبول شما قرار گیرد به تبلیغات برای کاندیدای مورد نظر بپردازید.

مشخصات فردیPersonal information

نام و نام خانوادگی: مراد کردی نام پدر: رضا              شماره شناسنامه:8580                   محل تولد: بروجرد                         سال تولد: 1343            وضعیت تاهل: متاهل         تعداد فرزند:2         ملییت:ایرانی تلفن دفتر: 96017353           موبایل: 09121100265 Email:kordi.145@gmail.com                                                                        

سوابق تحصیلیEducation

مقطعرشتهدانشگاهسال اخذ مدرک
کارشناسیمدیریتشهید بهشتی1367
کارشناسی ارشدمدیریت ( گرایش مالی)تهران1373
دکتریمدیریت ( گرایش منابع انسانی)علوم تحقیقات تهران1386

سوابق کاری و اجراییProfessional association

 • معاون مالی اقتصادی کلانشهر کرج-سال1396
 • مدیرکل برنامه ریزی وکنترل عملکرد مالی واقتصادشهری شهرداری تهران-ازسال 1394
 • دبیرکل نظام پیشنهادهای شهرداری تهران –از سال1389
 • مدیر کل خدمات اجتماعی وزارت کار- ازسال 1382
 • مدیرکل برنامه ریزی وکنترل عملکرد اداری-مالی شهرداری تهران – ازسال1387
 • مدیر عامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران-ازسال 1379
 • مدیر عامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران –ازسال1377
 • مدیر ستاد تغیروضعیت کارکنان شهرداری تهران- ازسال1386
 • دبير همايش ملي معرفي كارگران نمونه كشور-ازسال 1385
 • نماينده وزير كار و عضو شوراي اجتماعی کشور-از سال1384
 • نماينده وزير كار و عضو شوراي عالي تامين اجتماعي كشورازسال 1382
 • مدیردفترسرمایه گذاری ومشارکتهای حوزه هنری-ازسال1372
 • معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19- ازسال 1373
 • رئیس امور اداری شهرداری منطقه 7 – ازسال 1372
 • نماينده وزير جهاد سازندگي و مسئول امور مالي تعاونيهاي عشايري كشور-ازسال 1369
 • معاون مالی اداری سازمان امور عشایر ایران- ازسال 1369
 • مدیر مالی صنایع خود کفایی سپاه پاسداران- ازسال 1367
 • مسئول حسابرسی ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی- ازسال1362

تشويقات :Honor & awards

 • سال 1384 رئيس جمهور               با عنوان مدير کل كارآفرين
 • سال 1371 وزير جهاد                   با عنوان معاون مالي و اداري برتر
 • سال 1375 شهردار تهران              با عنوان معاون اجتماعي برتر منطقه 19
 • سال 1382 وزير كار                     با عنوان مدير كل امور اجتماعي برتر
 • سال 1385دانشگاه آزاداسلامی         با عنوان استادنمونه
 • سال 1387 شهردار تهران              با عنوان استاد نمونه
 • سال 1387 شهردار تهران             با عنوان مدير برتر

مشاورتها:  consultant

 • مشاور معاونت مالي و اداري شهرداري تهران- ازسال 1387 
 •  مشاور منابع انساني شهرداري تهران- ازسال 1385
 •  مشاور مدير عامل شركت ايران داور- ازسال 1384
 • مشاورمعاون فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی –ازسال1383
 •  مشاور مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر – ازسال  1382   
 • مشاور مدیر عامل شركت خودرو سازي شهاب خودرو- ازسال 1380

سوابق آموزشی:Courses taught

 • استاد یاردانشگاه پیام نور
 • استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی(واحد شاهرود)
 • استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی(واحدعلوم وتحقیقات)
 • استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی(واحدتهران جنوب)
 • استاد مدعومرکزتحقیقات وپژوهش مدیریت نیرو
 • استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی(واحدتهران شمال)

تاليفات: Publication

1-کتاب:

 • اقتصاد نوین فرهنگی (تالیف) انتشارات قلم همت-سال 1396
 • فرایند خط مشی گذاری (تالیف) انتشارات قلم همت-سال 1396
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته (تالیف) -انتشارات سجادیار–سال1395
 • مدیریت سیستمهای اطلاعات (تالیف) -انتشارات سجادیار–سال1395
 • چالشهای مدیریت دولتی(تالیف) -انتشارات سجادیار–سال1395
 • رفتار سازمانی پیشرفته (تالیف) -انتشارات سجادیار–سال 1394
 • تئوریهای مدیریت و سازمان (تالیف) -انتشارات سپیدبرگ-سال1393
 • اخلاق حرفه ای کسب وکار(تالیف) -انتشارات منطقی-سال1392
 • مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتِزیک2جلدی(تالیف) انتشارات دانشگاه آزاداسلامیسال1392
 • مدیریت استراتژیک نوین اقتصادنوآوری (ترجمه)– انتشارات دانشگاه آزاداسلامی،سال1392
 • کلیات بودجه(تالیف) – انتشارات دانش،سال1392
 • مدیریت منابع انسانی(تالیف) – انتشارات دانش،سال1392
 • كسب و كارو ارتباطات حرفه اي IT انتشارات دانش،سال1392
 • برنامه ريزي مديريت پروژه it (ترجمه)انتشارات دانش،سال1392
 • اقتصاد فرهنگی(تالیف) – انتشارات سرافراز-سال1392
 • تفکرخلاق(تالیف)  – انتشارات نشرشهر،سال 1391
 • مدیریت منابع انسانی(تالیف) -انتشارات سرافراز-سال1391
 • فکربکرجلد(تالیف) 1- انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1390
 • فکربکرجلد(تالیف) 2- انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1390
 • فکربکرجلد(تالیف) 3- انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1390
 • فکربکرجلد(تالیف) 4- انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1390
 • فکربکرجلد(تالیف) 5- انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1390
 • سازمانهای محلی(تالیف) – انتشارات پرستا،سال1389
 • برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران (تالیف) – انتشارات پرستا،سال1389
 • مسئوليت اجتماعي سازمان CSR (تالیف) انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1389
 • بازاريابي وPR  ٰ(ترجمه) انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی،سال1389
 • كاربرد و جهاني سازي IT (ترجمه)- انتشارات صفار سال 1388
 • مديريت رفتار سازماني (ترجمه)– انتشارات صفار 1388
 • مديريت منابع اطلاعاتي(ترجمه)_ انتشارات صفار سال 1388
 • سيري بر خدمات اجتماعي، در ايران(تالیف) _وزارت كار سال 84

2- مقالات:

الف)علمی-پژوهشی:

 • فرهنگ و توسعه (فصلنامه جامعه و كار 1384)
 • بهره وري در سازمانهاي دولتي (فصلنامه جامعه و كار1386)

·         مدیریت کیفیت بارویکردفناوری اطلاعات(نشریه عصرارتباطات1387)

·         پورتال دروازه ورودی اطلاعات (فصل نامه ستاد1387)

·         مقدمه ای برتجارت همراه(ماهنامه عصرفناوری اطلاعات1387)

 • حسابداری منابع انسانی- كنفرانس بهبود و تحول اداري 1387
 • نقش تکریم کارکنان درافزایش رضایتمندی مردم-کنفرانس بهبودوتحول اداری1387
 • بررسی رابطه کارآفرینی فرهنگی وکارآفرینی اجتماعی(پژوهشکده تحقیقات استراتژیک1387)

·         نقش فناوری اطلاعات درمدیریت دانش(ماهنامه فناوری دانش1388)

 • توسعه یک سیستم خودارزیابی مبتنی بر دانش برای اندازه گیری عملکرد سازمانی
 • سنجش موفقيت برنامه ريزي فناوري اطلاعات
 • اثر بخشی it در نظام های کسب وکار
 • تاثيرات فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش سازماني
 • تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد

·         تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني

·         تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی

 • آسيب شناسي كار كودك (فصلنامه روانشناسان ايران)
 • راهبرد مديريت ارتباط با مشتري در محيط الكترونيكي (e-CRM)
 • انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیکهای(سوآت و اف ای ان پی)1396

ب)ISI:

1 Identification effective factors on stimulation training motivation of  universities staff (case study: PNU Alborz Province) )INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND  CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926(

 2- Study Effect of Social Organizational Capital on Social Security Staffs’ Productivity) Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management Vol.3, Issue.3,Supp.1,2015(

 3- Identifying the Relationship between Organizational Capacity and Integrated  Organizational Identity in Water and Wastewater Company Province  )Jam.J.Sci.Tech. 26, 236-243, 2015 Scientific Research Council Publication © 2015 Bull. Georg. Natl. Acad. Sci.(

4 Multiple and Simple Regression Analysis, Working Life quality and Customer Relation with managerial Staff  across different branches of Tehran National Bank  during 2015 BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vols. 9, no. 1, 2015(

5Evaluating Effectiveness of Executing Suggestion System of FacilitatingExecutive Process in Tehran Municipality) J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)7759-7771, 2012Journal of Basic and AppliedScientific Research(

6 The status of knowledge management’ productions in web of science database  during 2000-2010)  Scientific Journal of Pure and Applied Sciences (2013) 2(2)  ISSN 2322-2956(

7 Influence of Philosophical Views of Contemporary  Physicists on Management Theories)  INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS  COPY RIGHT © 2014 Institute of Interdisciplinary Business Research 2 6 3  APRIL 2014 VOL 5, NO 12(

8 Challenges encountering the placement and execution of combined administrative or managerial System in addition to the work Performance in the personnel of Medical Sciences and Health Services department in capital Tehran) BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vols. 9, no. 2, 2015(

9THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TALENT  ANAGEMENTAND JOB ATTITUDES REGARDING THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CONTRACTS) IJBPAS, October, 2015, 4(10): 6124-6142ISSN: 2277–4998(

10Surveying the Driving Affecting Factors on Service Quality An Iranian Bank) Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET) Volume (12), Special Issue (4), 2016, 62-68(

11 Investigating the relationship between service quality and customer deciding factors in Maskan bank customers)  INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926 July 2016(

12Contractors’ performance using the balanced scorecard approach (BSC) and Fuzzy AHP

(Study case: municipal construction projects in Baqer Shahr in Tehran)) Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 4 Special Issue (2015) ISSN: 1300-1949(

13 Civil Rights, Its Issues and Problems) SCIENTIFIC RESEARCH CENTER international journal of social science and psychology Volume 1, Issue 2(

Relationship between Organizational Resources, Customer Relationship14 Management Capability and Business Performance in Aptous Concrete Factory) ©JK Welfare & Pharmascope Foundation | International Journal of Review in Life sciences)

15 – Surveying effect of workstress factors (negative effect) on employee’s performance of Safety-Facilities and Fire Departmentof Mashhad munic-ipalityand providing guideline to improve it)  Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 7, July 2014 ISSN 2345-263)

16 PRIVATIZATIONANDTHEOWNERSHIPOFENTERPRISES: ASYSTEMATICREVIEW1) A Journal of Economics and Management Vol. 3 Issue 12 December 2014, ISSN 2278-0629, pp. 244-256 (Special Issue on Basic and Applied Sciences)

17 The effect of some auditing properties with transparency of financial reporting in governmental companies) Jam. J. Sci. Tech 31, 326-335, 2015(

رویدادهای علمی:Presentation

 • چالشهاي مديريتي جهت پياده كردن اصلاح الگوي مصرف(دومین همایش مالیه شهرداریها1388 )
 • رفتارشهروندی سازمانی بارویکرد مدیریت مشارکتی(اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی-آذرماه1388)
 • رفتارشهروندی سازمانی مبتنی برنظام پیشنهادها(هفتمین همایش ملی نظام پیشنهادها-دانشگاه تهران اسفندماه1388)
 • بودجه ریزی مبتنی برعملکرددرشهرداری تهران(چهارمین همایش مدیریت عملکرد-دانشگاه تهران اردیبهشت1389)

پروژه های تحقيقاتی :Current research

 • طرح اشتغال زنان سرپرست خانوار به سفارش معاونت اجتماعي شهرداري تهران1377
 • طراحي و اجراي پروژه تحقيقاتي ساماندهي كودكان خياباني به سفارش شهرداري تهران 1378
 • طراحي و اجراي پروژه تحقيقاتي كودكان كار به سفارش وزارت كشور1368
 • طراحي پروژه ساماندهي كارگران خياباني به سفارش شركت خدمات اجتماعي شهرداري 1379

تجارب مرتبط Relevant experience

 • عضو شوراي سياست گذاري فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران
 • نماينده وزير كار و عضو شوراي اجتماعي كشور 1384-1382
 • نماينده و بازرس ويژه وزير كار در موضوع اجرايي ماده 60 برنامه سوم توسعه 1384
 • عضو كارگروه آسيبهاي اجتماعي شوراي اجتماعي كشور 1384-1382
 • نماينده وزير كار و عضو كار گروه آموزش و تحقيقات شوراي اجتماعي كشور 1384-1382
 • نماينده وزير كار و عضو هيات مديره شركت تأمين مسكن كارگران 1384-1382
 • نماينده وزير كار و عضو سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 1384- 1382
 • مدير فرهنگي منطقه 16 تهران
 • رئيس فرهنگسراي كوشا
 • رئيس فرهنگسراي رازي

همكاري با مجامع و مراكز علمي Professional association Certifications &

 • عضو كميته علمي كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني (OCB)
 • عضو كميته  مديريت مالي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
 • مشاور علمي كميته منابع انساني مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
 • عضو كميته علمي كنفرانس بهبود و تحول اداري -1387
 • عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي  مشاوران و مديران مالي-1387
 • عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي مدیریت مشارکتی_آبان1388
 • عضو كميته علمي كنفرانس ملی نظام پیشنهادها-اسفند1388 
 • عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي مشاوران و مديران مالي-1388
 • عضو كميته علمي كنفرانس بهبود و تحول اداري-1388
 • عضو كميته علمي کنفرانس بین المللی مدیریت فرایند-اسفند1388
 • عضو كميته علمي کنفرانس بین المللی مدیریت عملکرد-دانشگاه تهران اردیبهشت1389
 • عضو كميته علمي اولین همایش بین المللی مدیریت فرایندهای سازمانی-دانشگاه تهران 89
 • دبیرکمیته علمی اولین کنفرانس علمی مدیریت بحران واحدعلوم وتحقیقات خرداد1389

پایان نامه های راهنمایی شده:Tease Ghaid

125 مورد (دکتری و ارشد)

پایان نامه های مشاوره شده:Tease cunsoltant

143 مورد(دکتری و ارشد)

پایان نامه های داوری شده

168 مورد(دکتری و ارشد)