سلیمانی نیوز

Soleimani News

“رئیسی” در مناظره اخلاق را رعایت کرد ودنبال بیان برنامه‌ها بود

مدیر مسؤل روزنامه آرمان گفت: آیت‌الله رئیسی در جریان مناظره اول به کسی توهین نکرد، حداقل چیزی را که بیان کرد، برنامه‌هایشان و نوع نگرششان به موضوع مناظره را تشریح کردند.

حسین عبداللهی با اشاره به اولین مناظره کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400، گفت: مشکل در جریان مباحث اقتصادی شناسایی می‌شود و پذیرش صورت مسئله اصلی را در این مناظره شاهد بودیم، همه کاندیدا‌ها هرچند پراکنده وجود مشکلات اقتصادی را قبول داشتند، همه اکثراً در این مشکلات دخیل بودند.

وی افزود: خیلی کمتر به مسئله اخلاق در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 1400 پرداخته شد، به هم پریدن در این مناظره خارج از چارچوب اخلاق بود، آیت‌الله رئیسی انتظار می‌رفت ایشان مسائل اخلاقی را رعایت کند و در بین نامزد‌ها ایشان سعی کردند خود را کنترل کنند و اخلاق را رعایت کنند.

مدیر مسؤل روزنامه آرمان تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی در جریان مناظره اول به کسی توهین نکرد، حداقل چیزی را که بیان کرد، برنامه‌هایشان و نوع نگرششان به موضوع مناظره را تشریح کردند و توهینی به کسی نکرد، باید بدانیم این مناظرات تمام می‌شود و تنها چیزی که می‌ماند اخلاق است.

عبداللهی با بیان اینکه کسی در مناظره اول با محور اقتصاد راهکار عملی و عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه نداد، اضافه کرد: آقای رضایی گفت من 450 هزار تومان یارانه می‌دهم این قول را از کدام منبع می‌دهید، از کدام منبع آن را تأمین می‌کنید، این سخنان در حل پائین است و باید راهکار ارائه کنیم.

وی با تأکید براینکه این نوع رفتار‌ها برای مردم رنجش خاطر است، تصریح کرد: مناظره امروز فرق بین یک آیت‌الله رئیسی که سیره نبوی را بیشتر از دیگران می‌شناسد نشان داد، تصریح کرد: این مناظره مردم را بیشتر دلسر کرد و صرفاًمسئله حل مشکلات معیشت مردم نیست.

عبداللهی اظهار داشت: تخریب و نفی دیگران برای اثبات خودشان را شاهد بودیم و مردم از این موارد خسته هستند، کسانی هم که کاندیداهستند تا آخر بایستند و ان‌شاءالله این جوری نباشد که برخی کاندیدای پوششی باشند.