سلیمانی نیوز

Soleimani News

همکاری مولفان کتاب‌های درسی در تولید کتاب کنکور و کمک‌آموزشی “ممنوع” است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت:همکاری مولفان کتاب درسی و کارکنان این سازمان با ناشران کتاب‌های کمک آموزشی و کنکور ممنوع است، اگر مطلع شوم، برخورد قانونی می‌کنم!

حسن ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری مولفان کتاب‌های درسی با ناشران کمک آموزشی مجاز است؟ به عنوان نمونه مولف کتاب درسی منطق پایه دهم شاخه انسانی در بخش خصوصی اقدام به چاپ کتاب کمک آموزشی برای همان کتاب کرده است، اظهار کرد: بنده اصولی را برای مدیریتم در این سازمان مطرح کردم و یکی از آن موارد همین نکته بود که مولفان کتاب‌های درسی و کارشناسان گروه‌های آموزشی حق ندارند در بیرون از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با شرکت‌های تولیدکننده کتاب‌های کمک آموزشی و کتاب‌هایی که در کنکور استفاده می‌شود، همکاری کنند.

وی افزود: اگر بنده مطلع شوم فردی خلاف این موضوع عمل کرده است، برخورد قانونی می‌کنم و فرد باید همکاری با بخش خصوصی یا سازمان پژوهش را انتخاب کند، همین موضع‌گیری را قبل از بنده آقای محمدیان ( ریاست قبلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) داشتند بنابراین فرض بنده این است که کارشناسان به این موضوع عمل می‌کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: همین موردی که اشاره کردید،  بررسی می‌کنیم و اگر خلاف موضع ما عمل شده باشد یعنی کارشناسی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با ناشران بخش خصوصی همکاری کند با آن برخورد می‌کنیم.

ملکی درباره اینکه آیا از مولفان کتاب‌های درسی تعهدات رسمی و قانونی مبنی بر ممنوعیت همکاری با بخش خصوصی اخذ می‌شود، متذکر شد: تعهدی از مولفان نگرفته‌ایم اما این موضوع جزو ضرورت‌های عقلانی آموزشی محسوب می‌شود چون تعارض منافع پیش می‌آید، فردی که کتاب درسی تالیف و در بیرون هم کتاب کمک آموزشی تهیه می‌کند  طبیعتا بحث تعارض منافع پیش می‌آید و با آن کاملا برخورد می‌کنیم.