سلیمانی نیوز

Soleimani News

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای سنقر و سطر منتشر شد

کرمامشاه- فرماندار سنقر و کلیایی با اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای سنقر و سطر، گفت: ٣٧ نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر سنقر و ١٣ نفر هم برای انتخابات شورای اسلامی شهر سطر با هم رقابت می‌کنند.

«غلامرضا مرتضوی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهرهای سنقر و سطر پنج نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رای فـقط اسامی تعداد حداکثر پنج نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

وی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای سنقر و سطر را به شرح زیر اعلام کرد: 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنقر:

۱ آقای یاسر احمدی فرزند صمد کد نامزد ۱۲۴

۲ – آقای صابر اسدی مشهور به مهندس اسدی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۵

۳ – آقای ابوالفضل اعتمادی فرزند فریدون کد نامزد ۱۲۶

۴ – آقای اله رضا اعظمی مشهور به حاجی الله – حاج الله رضا فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷

۵ – آقای احسان امیرخانی مشهور به ندارم فرزند علی حسن کد نامزد ۱۴۱

۶ – آقای شهاب امیریان فرزند سیروس کد نامزد ۱۴۲

۷ – آقای رضا اوسطی فرزند حجت الله کد نامزد ۱۴۵

۸ – خانم سمیه بنی عامریان مشهور به خبرنگار – عامریان فرزند بهزاد کد نامزد ۱۴۶

۹ – آقای مجتبی بنی عامریان مشهور به مهندس فرزند کیومرث کد نامزد ۱۴۷

۱۰ – آقای حجت اله بیگلری مشهور به حاجی حجت – حاجی فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۸

۱۱ – آقای افشین پرویزی مشهور به سنقری فرزند علی کد نامزد ۱۴۹

۱۲ – خانم اسماء پروینی مشهور به خانوم پروینی -فرزند شهید – دختر شهید – پروینی – فرزند سبزعلی کد نامزد۱۵۱

۱۳ – آقای جواد پروینی مشهور به کربلایی – کلای فرزند عزیزعلی کد نامزد ۱۵۲

۱۴ – آقای حامد پروینی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۴

۱۵ – خانم زهرا جاهدی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶

۱۶ – آقای امیر حشمتی فرزند امرعلی کد نامزد ۱۵۷

۱۷ – آقای علیرضا حیدری مراد مشهور به سعیدی – مرادی فرزند خداداد کد نامزد ۱۵۸

۱۸ – آقای آرمان رسولی فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۵۹

۱۹ – آقای یحیی سالاری مشهور به دکتر سالاری فرزند بهرامعلی کد نامزد ۱۶۱

۲۰ – آقای صادق سعیدی مقدم مشهور به مهندس مقدم- صادق یدالهی – سعید سرو یدالهی .مقدم فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۶۲

۲۱ – آقای ایرج سلیمانی هویدا مشهور به سلیمانی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۶۴

۲۲ – آقای رضا سنجری مشهور به غلامرضا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۵

۲۳ – خانم سمیه صدری فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۶۸

۲۴ – آقای فرزاد صیدی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶۹

۲۵ – آقای سیدمهدی طالقانی سادات مشهور به سید فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۷۱

۲۶ – آقای عنایت اله طیبی صفا مشهور به طیبی فرزند یداله کد نامزد ۱۷۲

۲۷ – آقای هادی فرهنگیان نیا مشهور به هادی فرهنگیان – یادگار سردار فرزند اسمعلی کد نامزد ۱۷۴

۲۸ – خانم سحر فعله کری مشهور به – فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۵

۲۹ – آقای حمید فعله گری فرزند علی کد نامزد ۱۷۸

۳۰ – آقای جواد کرمی مشهور به مهندس کرمی- کرمی فرزند خان محمد کد نامزد ۱۷۹

۳۱ – آقای علی جان کماسی مشهور به کماسی- علی جان- علی فرزند سبزمراد کد نامزد ۱۸۱

۳۲ – آقای جمال کورکجین فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۸۲

۳۳ – آقای سعید محبی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۴

۳۴ – آقای مجتبی محمدی مشهور به محمدی اداره کار فرزند علی حسین کد نامزد ۱۸۵

۳۵ – آقای سیدمصطفی مصطفوی مشهور به سید مصطفی – سید – آقا مصطفی- آقا فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد ۱۸۶

۳۶ – آقای مسعود همتی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸۹

۳۷ – آقای میثم واحدی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۱

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سطر

۱ – آقای صادق اجرائی فرزند میرحسین کد نامزد ۱۵

۲ – آقای ارسلان اصغری مشهور به امیر فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶

۳ – آقای عرفان اصغری فرزند علی آقا کد نامزد ۱۷

۴ – آقای مهرداد بابایی راد مشهور به بابایی و بابائی فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۹

۵ – آقای رضاعلی پناهی فرزند همتعلی کد نامزد ۲۱

۶ – آقای محمدابراهیم حشمتی مشهور به محمد حشمتی – حشمتی فرزند نورعلی کد نامزد ۲۴

۷ – آقای علی رضائی مشهور به مهندس رضایی فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۵

۸ – خانم بهاره صادقی سطری مشهور به بهار-خانم صادقی-بهار صادقی-صادقی فرزند مسلم کد نامزد ۲۶

۹ – آقای سجاد صادقی سطری مشهور به صادقی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۷

۱۰ – آقای سعید فرهنگیان فرزند هاشم کد نامزد ۲۸

۱۱ – خانم فرزانه نعمت زاده فرزند فریبرز کد نامزد ۴۲

۱۲ – آقای فرهاد نوری سطری مشهور به مهندس فرزند مراد کد نامزد ۴۵

۱۳ – آقای یزدان یاوری مشهور به یزدان – یاوری فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۶

فرماندار سنقر و کلیایی در ادامه گفت: هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنقر در اجرای ماده ۲۵  قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا ۲ روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

مرتضوی ادامه داد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره یک ذیل ماده۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در استان کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد.

سنقر و کلیایی با ۹۲ هزار نفر جمعیت در ۸۶ کیلومتری شمال شرق کرمانشاه واقع شده و دارای ۲۲۰ روستا در قالب هشت دهستان و ۲ بخش مرکزی و کلیایی است.