سلیمانی نیوز

Soleimani News

نامه شورای نگهبان به وزارت کشور؛ اگر اسم کاندیدا هم اشتباه نوشته شد، رأی درست خوانده می‌شود

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان طی نامه‌ای به مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور درباره غلط‌های مصطلح در اسامی نامزدها نکاتی را متذکر شد.

علیرضا نیلچی مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان طی  نامه‌ای خطاب به  سیداسماعیل موسوی  مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور درباره غلط‌های مصطلح در اسامی نامزدها نکاتی را متذکر شد. متن این نامه به‌شرح زیر است:

“جناب آقای موسوی
مدیرکل و دبیر محترم ستاد انتخابات کشور
سلام علیکم
با احترام موارد زیر در خصوص آرای صحیح جهت ابلاغ و اقدام لازم حضورتان ارسال می‌گردد.
1) برگ رأی حاوی “محسن”، “رضایی”، “رزایی”، “میرقائد”، “میرقاعد” به نام آقای محسن رضایی میرقائد خوانده می‌شود.
2) برگ رای حاوی” سیدابراهیم”، ” ابراهیم”، “ابراحیم”، “سادات” ، ” رئیس السادات”، ” رییس سادات”، ” رئیسی”، “رییسی ” به نام اقای سیدابراهیم رئیس الساداتی خوانده می شود‌.
3) برگ رای حاوی”امیرحسین” ،”سیدامیرحسین” ، “قاضی زاده” ، ” قازی زاده”، ” هاشمی” ، ” حاشمی” ، ” قاضی زاده هاشمی” به نام اقای سیدامیرحسین قاصی زاده هاشمی خوانده می شود.
4)برگ رای اسامی “ناصر” ، “ناسر”، ” عبدالناصر”، “عبدالناسر”، “همتی”، “حمتی” به نام اقای عبدالناصر همتی خوانده می شود.

علیرضا نیلچی
مدیر کل امور انتخابات