سلیمانی نیوز

Soleimani News

آخرین و جدی‌ترین کابینه پیشنهادی دولت مردمی ایران قوی جناب آقای دکتر رئیسی

براساس شنیده‌ها طی روزهای اخیر از سوی شخصیت‌های سیاسی، گروه‌های مختلف و احزاب و تشکل‌های همسو با دولت مردمی ایران قوی، اسامی زیادی به آقای رئیسی جهت کابینه پیشنهاد شده‌اند که آخرین و جدی‌ترین اسامی در رسانه‌ها و محافل سیاسی به قرار زیر مطرح است. گرچه به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جدید طی هفته‌های آینده این لیست دستخوش تغییراتی خواهد شد.